Investeer in vrede, niet in oorlog ! Oproep tot acties n.a.v. NAVO-top in Brussel

Op 24 en 25 mei komen de NAVO-leiders naar Brussel voor een belangrijke NAVO-top en de inhuldiging van het nieuwe hoofdkwartier. Donald Trump, de president van de Verenigde Staten, heeft aangekondigd om vele miljarden te pompen in het militair apparaat en zet Europa onder druk om hetzelfde te doen. De stijging van de defensiebudgetten naar 2% van het Bruto Binnenlands Product zal ongetwijfeld een van de belangrijkste agendapunten vormen op deze top. Omgerekend gaat het over 100 miljard euro extra in de komende jaren. Wij willen geen geld voor oorlog, maar investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, jobs en solidariteit.

De Belgische vredesbeweging roept in samenwerking met internationale partners op om deel te nemen aan verschillende acties om te tonen dat deze oorlogsstokers niet welkom zijn.

We nodigen alle organisaties uit om het initiatief van de vredesbeweging te steunen. Hoe? Door de oproep mee te onderschrijven, door actief deel te nemen aan de acties, en door een financiële bijdrage die broodnodig is.

Wat plannen we?

Logement en praktisch?

Voor de activisten die logement zoeken, voorzien we een plek waar ze kunnen verzamelen en dat ineens kan dienen als actiebasis voor de verschillende directe acties. Woont u in Brussel en kan u gratis slaapplaatsen aanbieden om activisten onderdak te verlenen, kan u dat ook laten weten. Info en deelnemen? camp@stopnato2017.org

Steun?

Voor al deze acties hebben we lokalen nodig, materiaal, .. We kunnen alle steun gebruiken. Bijdragen kunnen op dit rekeningnummer BE47 0000 9560 1580 met de eenvoudige vermelding ‘gift’. Vanaf €40 ontvangt u een fiscaal attest.

Meedoen? Contacteer info@stopnato2017.org