Betoging

Op 25 mei komen de staats- en regeringsleiders in Brussel samen voor een NAVO-top. Het wordt het eerste bezoek van Donald Trump aan ons land en Europa. We willen we hem duidelijk maken dat hij niet welkom is. Maar het gaat ook om veel meer dan dat. Trump staat symbool voor een beleid dat geen respect opbrengt voor fundamentele menselijke waarden en het leefmilieu. Ook andere NAVO-leiders zijn in hetzelfde bedje ziek. Ze dwingen ons op dergelijke NAVO-bijeenkomsten om meer geld te besteden aan wapens en het tegenhouden van vluchtelingen van hun oorlogen, terwijl we de middelen broodnodig hebben voor sociale en milieu-investeringen.

Op 24 mei omstreeks 17u organiseren we een mars in Brussel voor de vrede en tegen militaire avonturen, voor het behoud van onze planeet en ons leefmilieu, voor de verdediging van de mensenrechten van ALLE mensen, voor de strijd tegen seksisme, racisme en discriminaties. We willen dat doen met de steun van een zo groot mogelijk platform van organisaties van het maatschappelijke middenveld en onze krachten bundelen.


Programma 

17:00 -  Verzamelen aan Noord Station 
+ Speeches met  onder andere Ann Wright en Standing Rock Activisten 

18:00 - Protestmars Verzamelpunt

20:00 - Concert met Jaune Toujours en Orchestre International du Vetex

StopNAT02017 en het vredesblok
verzamelen om 17:00 aan
de hoek van het Proximusgebouw
aan het Noord Station (zie kaartje).

Daar komen we samen
met al de betogingsbordjes, affiches, banners,.. 

 

 


Meewerken en/of ideeën?
Contacteer ons via
[email protected]

Oproep van de betoging

Facebook


 

06+13.05 Action Training

25.05 | Peace Camp

24.05 | Demonstration

25.05 Direct actions

25.05 Peace Rally

25.05 | Conference