Steun ons

Verschillende vredesbewegingen slaan de handen in elkaar om acties op te zetten naar aanleiding van de komende NAVO-top in Brussel (van 24 tot 25 mei). Wij vinden dat er geen nood is aan investeringen in oorlog, maar willen vredevolle alternatief naarvoor dragen. Hiervoor is informatie, mobilisatie en actie nodig. Via de manifestatie, een vredeskamp en een conferentie bundelen wij onze krachten om op te roepen tot verandering.

Wij rekenen voor de organisatie van deze evenementen op steun van burgers en organisaties. Als u de acties van deze NAVO - tegentop financieel wil steunen, dan kan u dat doen via een gift – hoe klein ook – aan Vrede vzw op het rekeningnummer BE47 0000 9560 1580 met vermelding ‘steun Anti-Navo’ (BIC: BPOTBEB1).

Individuele giften van minimaal €40 op jaarbasis geven recht op een belastingvermindering (enkel voor inwoners van België).